12 August 2012

How to make Stop motion by your pictures วิธีทำ Stop motion ด้วยภาพถ่ายส่วนตัว
Stop Motion คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง  ใช้เทคนิคการถ่ายภาพหรือวาดรูป  หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับ จะเรียกว่า ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด หรือการวางเรียงสิ่งของแล้วนำเสนอออกมาเป็นเรื่องราวของภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง

 

สตอปโมชัน (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)  

สตอปโมชัน (Stop motion) เป็นแอนิเมชันที่อะนิเมะเตอร์ต้องสร้างส่วน ประกอบต่างๆ ของภาพขึ้นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการวาดบนแผ่นกระดาษ หรือแผ่นเซล และยังต้องยอมเมื่อยมือ ขยับรูปร่างท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ

เทคนิค

สต็อปโมชั่นมีเทคนิคทำได้หลากหลาย เช่น
  • เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation –เรียกย่อๆ ว่า เคลย์เมชั่น / claymation)
คือแอนิเมชันที่ใช้หุ่นซึ่งทำจากดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้
  • คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation)
สมัยก่อนแอนิเมชันแบบนี้ทำโดยใช้วัสดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้า) ตัดเป็นรูปต่างๆ และนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แต่ปัจจุบันใช้วิธีวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้เลย
  • กราฟิกแอนิเมชัน (Graphic animation)
เป็นอีกเทคนิคที่น่าสนใจไม่เบา เกิดจากการนำกล้องมาถ่ายภาพนิ่งต่างๆ ที่เราเลือกไว้ (จะเป็นภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ก็ได้) ทีละภาพ ทีละเฟรม แล้วนำมาตัดต่อเข้าด้วยกันเหมือนเทคนิคคอลลาจ (collage – ปะติด) โดยอาจใช้เทคนิคแแอนิเมชันแบบอื่นมาประกอบด้วยก็ได้
  • โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)
คือการทำตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ แล้วซ้อนภาพเข้ากับฉากที่มีคนแสดงจริงและแบ็คกราวด์เหมือนจริง
  • แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่นๆ (Object animation)
ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หุ่น ตุ๊กตา ตัวต่อเลโก้ ฯลฯ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่วัสดุซึ่งดัดแปลงรูปร่างหน้าตาได้แบบดินเหนียว
  • พิกซิลเลชั่น (Pixilation)
เป็นสต็อปโมชั่นที่ใช้คนจริงๆ มาขยับท่าทางทีละนิดแล้วถ่ายไว้ทีละเฟรม เทคนิคนี้เหมาะมากถ้าเราทำแอนิเมชันที่มีหุ่นแสดงร่วมกับคน และอยากให้ทั้ง หุ่นทั้งคนดูเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกัน หรือที่อยากได้อารมณ์กระตุกๆ

อ้างอิง

  • Lord, Peter and Brian Sibley. Creating 3-D Animation. Harry N. Abrams, New York, 1998. ISBN 0-8109-1996-6

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1. กล้องถ่ายรูป
2. ขาตั้งกล้อง เวลาถ่ายเฟรมควรจะนิ่ง ภาพจะได้เล่นต่อเนื่อง และเหมือนสิ่งของขยับได้จริง
3. แบบสำหรับถ่าย หรือหุ่น ตุ๊กตา
4. ต้องมีโปรแกรมตัดต่อ VDO (สงัดใช้โปรแกรม Corel Video Studio Pro X5)
5. เพลงที่จะใช้ประกอบ VDO หรือไม่มีเพลงประกอบก็ได้ (อาจต้องใช้ภาพมากกว่า 2,000 กว่าภาพ เพื่อเล่น VDO ให้จบภายใน 1 เพลง)

หมายเหตุ เรื่องลิขสิทธิ์เพลงประกอบ Stop motion VDO
1. Youtube อนุญาตให้ใส่เพลงลิขสิทธิ์ ประกอบการเล่น VDO ได้ แต่จะมีเมลล์ส่งมาเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง VDO ที่มีเพลงลิขสิทธิ์ยังคงสามารถเปิดเล่นได้ใน Youtube แต่จะมีข้อความกำกับที่ VDO ของเราว่า "เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ 3" และหากมีการร้องเรียน หรือถูกโจมตีโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ VDO ของเราจะถูกลบ และจะถูกคาดโทษที่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเวลา 6 เดือน หากไม่มีการทำผิดซ้ำ หรือไม่ถูกร้องเรียน หรือถูกโจมตีซ้ำ ภายในเวลา 6 เดือน ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์จะหมดวาระ แต่ถ้าหากมีการทำผิดซ้ำถึง 3 ครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว บัญชี Youtube จะถูกปิดทันที

2. Facebook อนุญาตให้แชร์ลิ้งค์ VDO ที่มีเพลงลิขสิทธิ์ประกอบการเล่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ Upload VDO ตั้นฉบับที่มีเพลงลิขสิทธิ์ประกอบขึ้น Facebook หากเราต้องการ Upload VDO ต้นฉบับขึ้น Facebook และทันทีที่ Upload เสร็จ ทาง Facebook จะทำการตรวจสอบลิขสิทธิ์ทันที และหากพบว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ ทาง Facebook จะทำการลบ VDO นั้นทันที และจะส่งเมลล์มาเตือนเรื่องการละมิดลิขสิทธิ์ แต่จะยังไม่มีการคาดโทษใดๆ แต่หากมีการทำผิดซ้ำหลายครั้ง Facebook จะปิดบัญชีเราเช่นกัน

เพลงลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงต่างประเทศ เราสามารถหลบเลี่ยงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยเราสามารถใช้เพลงไทย ประกอบ VDO ได้ค่ะ อาจมีการเตือนเรื่องลิขสิทธิ์บ้าง แต่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์น้อยกว่าเพลงต่างประเทศค่ะ

ขั้นตอน
1. ถ่ายภาพทีละภาพ ทีละเฟรม โดยการขยับ หรือเคลื่อนที่ทีละนิด และภาพเหล่านั้นต้องเรียงเลข และลำดับต่อเนื่องกัน
2. นำภาพที่ได้ทั้งหมดมาตัดต่อลงในโปรแกรมตัดต่อภาพ และ VDO


วิธีทำ

เปิดโปรแกรม Corel Video Studio Pro X5

1. Open Corel Video Studio Pro X5 Program and push Edit2. Push the file button from your computer and upload the photos for make stop motion3. Uploading the photos4. Uploading to completed5. Drag the photos this here VDO section6. Click at the time for set the speed time player (I set speed time player at 0:08 second minute)


7. Set the few minute time if you want fast speed playerSet the few minute time if you want fast speed player8. Edit Text at T button and drag to the text section
9. Click on th text and Edit on the display VDO


10. Push on the file button and select the music from your computer supplementary with your stop motion (careful copyright music)11. Drag the music to the music section (careful copyright music)


12. Drag the music left - right for balance with the photos13. Click at 00:00 time or other times for play and check the VDO again befor to share VDO on the other web14. Upload and share your VDO to the web


15. In this I select Youtube - Mpeg-4 HD


16. Put the VDO name for save on your computer (Original VDO)17. Uploading original VDO for your computer


18. And now! log in Youtube and next


19. Click right at I Agree.... and Next20. Put the VDO name for Youtube and other...and click Upload21. Uploading VDO for Youtube22. Uploading  completed and click Done button


23. Log in Youtube24. Watch the VDO just upload25. Click Share (กดที่ แบ่งปัน) and click embed (กดที่ ฝัง) for copy the embed code26. Copy and paste the embed code above for your blog. The code changes based on your selection

25 April 2012

Making VDO by your photo วิธีทำ VDO ด้วยภาพถ่ายส่วนตัว

เพื่อนๆหลายคน คงอยากมี VDO เป็นของตัวเอง แต่ไม่กล้าถ่าย VDO หรือมีถ่ายเก็บไว้แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยจะเวิร์คสักเท่าไหร่ จนไม่กล้าจะโชว์ใคร งั้นเรามาใช้ภาพถ่าย หรือรูปภาพมาทำเป็น VDO ก็น่าจะเวิร์คกว่าเนอะ (^_^!)

วันนี้สงัดจะสอนวิธีทำ VDO โดยใช้รูปภาพ หรือภาพถ่ายของเราเอง และใน VDO ก็จะมีเพลงประกอบให้ฟังเพลินๆด้วย ก่อนอื่นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ต้องมีบัญชีเว็บที่เราต้องการแชร์ VDO เช่น Youtube, Facebook, Flickr และอื่นๆ หรือจะไม่แชร์ VDO ผ่านเว็บเหล่านี้ก็ได้ เราสามารถ Save VDO เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดย Save เก็บเป็นไฟล์ VDO ได้ค่ะ

2. ต้อง Download Program Corel Videostudio ซึ่งมีเป็นตัวทดลองใช้ แค่ 30 วันค่ะ (สงัดใช้ Videostudio Pro X5)

Videostudio Pro X4


Videostudio Pro X5


เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มทำ VDO กันเลยค่ะ1. Register ลงทะเบียน


   


Continue ถัดไป
2. Select Capture And Import from Digital Media เลือก Capture และ Select Import from Digital Media เพื่อเลือกภาพ


 


3. Select import folder เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ
4. Start กด Start


5. Select Folder and OK เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ และกด OK

Start

6. Clock check mark for select photo and start import เลือกภาพที่ต้องการ โดยคลิกให้เป็นเครื่องหมายถูกตรงมุมบนซ้ายของภาพ  และกด Start import
7. Edit VDO เลือก Edit เพื่อปรับแต่ง VDO

8. Click at the photo ans move or drag left and right or insert photo ปรับเปลี่ยน หรือย้ายภาพโดยการลากไปทางซ้าย  - ขวา


9. Text for add a title หากต้องการเพิ่มข้อความที่รูปภาพ เลือก T Text


10. Click Text for add a title on display VDO. And you can change colour and other. Click Play for see sample คลิกที่ข้อความ จะปรากฏข้อความที่จอด้านบน ให้เบิ้ลคลิกที่ข้อความบนจอ VDO และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนตัวอักษร และสีได้ เส็จแล้วกด Play เพื่อดูตัวอย่าง

11. The text can play many photo by click at the text and move or drag left - right ข้อความ Text   ข้อความ 1 ข้อความ สามารถทำให้ปรากฏขึ้นในหลายๆภาพได้ โดยคลิกที่ข้อความ แล้วลากข้อความให้ยาวเพิ่มเข้าไปในภาพอื่นๆได้

12. Click at time 00:00:00 forplay or can click the other time for play VDO player too คลิกที่เวลา 00:00:00 เพื่อเล่น VDO ตั้งแต่ภาพแรก หรือจะเลือกดูช่องเวลาอื่นก็ได้ โดยคลิกตรงช่องเวลานั้นๆ แล้วกด play

13. Insert VDO from corel web by move or drag to this section เพิ่ม VDO corel จากเว็บโดยการลากมาไว้ในช่องนี้

14. Move the effect into your photo เพิ่มเอฟเฟคให้ภาพ โดยการลากเอฟเฟ็คมาใส่ในภาพเลยค่ะ

Sample effect, I'm indert colored pen effect into my photo ตัวอย่างภาพที่ใส่เอฟเฟ็ค Colored pen

15. Show photo by slide - dissolv, crossfade, side, by move or drag between the photo ใส่สไลด์ให้ภาพ หรือเพิ่มการแสดงภาพ มีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบภาพค่อยๆละลาย, แบบภาพค่อยๆจางหายไป, แบบภาพเลื่อนไป โดยลากสไลด์มาแทรกใส่ระหว่างรูปภาพ

16. Select song or the music by open folder for select song from your computer กดที่โฟลเดอร์ เพื่อเพิ่มเพลง หรือดนตรีประกอบ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ


17. Move the music to music section ลากเพลงไปใส่ในช่องเพลง

Put the photo for balance with the music ควรใส่ภาพให้พอดีกับเพลง ภาพกับเพลงจะได้จบพร้อมกัน

18. Select share VDO on upper menu and upload VDO to share web เลือก Share VDO เพื่อโหลด VDO ไปในเว็บที่เราต้องการ Share (สงัดเลือกแชร์ VDO ไปที่ Youtube)

19. Put VDO name and save ตั้งชื่อให้ VDO และกด Save

20. Loading to your computer กำลังโหลด VDO เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

21. Login to your share the web ลงชื่อเข้าใช้เว็บที่ต้องการแชร์ VDO

22. Click I agree the above statement คลิกถูกที่ช่อง ยอมรับ

23. Click public or private and click upload ใส่รายละเอียด และคลิกตั้งค่า VDO ที่ช่อง Public-สาธารณะ, หรือ Private-ส่วนตัว และกด Upload

24. Loading กำลังโหลด VDO

Click Done25. Login your share web ลงชื่อเข้าใช้เว็บที่ต้องการแบ่งปัน VDO

Select Edit เลือก แก้ไข

Select Public สาธารณะ


Save บันทึกการเปลี่ยนแปลง