9 November 2011

You Can Change Facebook Skin Today เฟสบุ๊คสามารถเปลี่ยนสกินได้แล้วนะ

You Can Change Facebook Skin Today (Can see more tidtee1974.wordpress)

วันนี้เฟสบุ๊คสามารถเปลี่ยนสกินได้แล้วนะคะ ดูวิธีติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ tidtee1974.wordpress.com
Facebook Skin


 

No comments:

Post a Comment