25 January 2012

Add web pages for blogger.com วิธีเพิ่มหน้าเว็บเพจ ในบล็อกเกอร์

 เว็บเพจ (อังกฤษ: webpage, web page) หรือ หน้าเว็บ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน หรือหน้าเอกสารในเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บเพจอาจประกอบไปด้วยข้อความ  ภาพ  เสียง วิดีโอ  และภาพเคลื่อนไหวแบบมัลติมีเดีย  นอกจากนี้เว็บเพจแต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรือ “ลิงค์” (Link)  กัน เพื่อให้ผู้ชมเรียกดูเอกสารหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกอีกด้วย

โดยในวันนี้เราจะเพิ่มหน้าเว็บเพจให้กับบล็อก เพื่อที่เราจะได้มีหน้าเอกสาร, กลุ่ม หรือรายการบล็อกนำเสนอเพิ่มเติม


เพิ่มหน้าให้เว็บเพจ เสร็จแล้วค่ะ

No comments:

Post a Comment