25 April 2012

Making VDO by your photo วิธีทำ VDO ด้วยภาพถ่ายส่วนตัว

เพื่อนๆหลายคน คงอยากมี VDO เป็นของตัวเอง แต่ไม่กล้าถ่าย VDO หรือมีถ่ายเก็บไว้แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยจะเวิร์คสักเท่าไหร่ จนไม่กล้าจะโชว์ใคร งั้นเรามาใช้ภาพถ่าย หรือรูปภาพมาทำเป็น VDO ก็น่าจะเวิร์คกว่าเนอะ (^_^!)

วันนี้สงัดจะสอนวิธีทำ VDO โดยใช้รูปภาพ หรือภาพถ่ายของเราเอง และใน VDO ก็จะมีเพลงประกอบให้ฟังเพลินๆด้วย ก่อนอื่นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ต้องมีบัญชีเว็บที่เราต้องการแชร์ VDO เช่น Youtube, Facebook, Flickr และอื่นๆ หรือจะไม่แชร์ VDO ผ่านเว็บเหล่านี้ก็ได้ เราสามารถ Save VDO เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดย Save เก็บเป็นไฟล์ VDO ได้ค่ะ

2. ต้อง Download Program Corel Videostudio ซึ่งมีเป็นตัวทดลองใช้ แค่ 30 วันค่ะ (สงัดใช้ Videostudio Pro X5)

Videostudio Pro X4


Videostudio Pro X5


เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มทำ VDO กันเลยค่ะ1. Register ลงทะเบียน


   


Continue ถัดไป
2. Select Capture And Import from Digital Media เลือก Capture และ Select Import from Digital Media เพื่อเลือกภาพ


 


3. Select import folder เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ
4. Start กด Start


5. Select Folder and OK เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ และกด OK

Start

6. Clock check mark for select photo and start import เลือกภาพที่ต้องการ โดยคลิกให้เป็นเครื่องหมายถูกตรงมุมบนซ้ายของภาพ  และกด Start import
7. Edit VDO เลือก Edit เพื่อปรับแต่ง VDO

8. Click at the photo ans move or drag left and right or insert photo ปรับเปลี่ยน หรือย้ายภาพโดยการลากไปทางซ้าย  - ขวา


9. Text for add a title หากต้องการเพิ่มข้อความที่รูปภาพ เลือก T Text


10. Click Text for add a title on display VDO. And you can change colour and other. Click Play for see sample คลิกที่ข้อความ จะปรากฏข้อความที่จอด้านบน ให้เบิ้ลคลิกที่ข้อความบนจอ VDO และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนตัวอักษร และสีได้ เส็จแล้วกด Play เพื่อดูตัวอย่าง

11. The text can play many photo by click at the text and move or drag left - right ข้อความ Text   ข้อความ 1 ข้อความ สามารถทำให้ปรากฏขึ้นในหลายๆภาพได้ โดยคลิกที่ข้อความ แล้วลากข้อความให้ยาวเพิ่มเข้าไปในภาพอื่นๆได้

12. Click at time 00:00:00 forplay or can click the other time for play VDO player too คลิกที่เวลา 00:00:00 เพื่อเล่น VDO ตั้งแต่ภาพแรก หรือจะเลือกดูช่องเวลาอื่นก็ได้ โดยคลิกตรงช่องเวลานั้นๆ แล้วกด play

13. Insert VDO from corel web by move or drag to this section เพิ่ม VDO corel จากเว็บโดยการลากมาไว้ในช่องนี้

14. Move the effect into your photo เพิ่มเอฟเฟคให้ภาพ โดยการลากเอฟเฟ็คมาใส่ในภาพเลยค่ะ

Sample effect, I'm indert colored pen effect into my photo ตัวอย่างภาพที่ใส่เอฟเฟ็ค Colored pen

15. Show photo by slide - dissolv, crossfade, side, by move or drag between the photo ใส่สไลด์ให้ภาพ หรือเพิ่มการแสดงภาพ มีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบภาพค่อยๆละลาย, แบบภาพค่อยๆจางหายไป, แบบภาพเลื่อนไป โดยลากสไลด์มาแทรกใส่ระหว่างรูปภาพ

16. Select song or the music by open folder for select song from your computer กดที่โฟลเดอร์ เพื่อเพิ่มเพลง หรือดนตรีประกอบ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ


17. Move the music to music section ลากเพลงไปใส่ในช่องเพลง

Put the photo for balance with the music ควรใส่ภาพให้พอดีกับเพลง ภาพกับเพลงจะได้จบพร้อมกัน

18. Select share VDO on upper menu and upload VDO to share web เลือก Share VDO เพื่อโหลด VDO ไปในเว็บที่เราต้องการ Share (สงัดเลือกแชร์ VDO ไปที่ Youtube)

19. Put VDO name and save ตั้งชื่อให้ VDO และกด Save

20. Loading to your computer กำลังโหลด VDO เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

21. Login to your share the web ลงชื่อเข้าใช้เว็บที่ต้องการแชร์ VDO

22. Click I agree the above statement คลิกถูกที่ช่อง ยอมรับ

23. Click public or private and click upload ใส่รายละเอียด และคลิกตั้งค่า VDO ที่ช่อง Public-สาธารณะ, หรือ Private-ส่วนตัว และกด Upload

24. Loading กำลังโหลด VDO

Click Done25. Login your share web ลงชื่อเข้าใช้เว็บที่ต้องการแบ่งปัน VDO

Select Edit เลือก แก้ไข

Select Public สาธารณะ


Save บันทึกการเปลี่ยนแปลง
No comments:

Post a Comment